Tepelná čerpadla

Získejte až 75% úspor energie

Tepelné čerpadlo je nejefektivnějším zdrojem tepla.

Při topení tepelným čerpadlem budete mít o 75% nižší náklady na provoz, než u elektrického topení.

Tepelné čerpadlo odebírá teplo z okolního prostředí. Technologie vzduch-voda se dostala již na takovou úroveň, že je možné efektivně získávat teplo i ze vzduchu o teplotě hluboko pod bodem mrazu, až -25°C.

Vyžádejte si od nás výpočet návratnosti investice do tepelného čerpadla.


Jak poznáte kvalitní tepelné čerpadlo?

Pro objektivní posouzení účinnosti tepelného čerpadla slouží tzv. sezónní topný faktor (SCOP), který udává, jak efektivně pracuje zařízení v rámci celého roku.

Kvalitní tepelná čerpadla vzduch - voda dosahují SCOP vyšší než 4,0 (W35). To znamená, že na 1 kW elektrického příkonu získáte 4 kW tepla. Nejúčinnější zařízení pak dosahují SCOP 5,0.

Jak je to možné? Tepelné čerpadlo převádí teplo z nižší hladiny na vyšší hladinu. Děje se tak kontinuálně, v uzavřeném okruhu, pomocí pracovního média (chladiva), změny tlaku, kompresoru a dalších komponentů chladivového okruhu.


A co hlučnost?

Hlučnost venkovní jednotky tepelného čerpadla může pokazit nejen radost z nového bydlení, ale také narušit sousedské vztahy.

Při volbě tepelného čerpadla je proto nutné pamatovat na hygienickou normu, která udává maximální přípustnou hladinu akustického tlaku.

V rezidenční zástavbě je, dle vyhlášky 272/211 Sb., přípustná hladina akustického tlaku v nočních hodinách 35 dBA, vztaženo k chráněném venkovnímu prostoru. Údaj platí pro zdroj hluku, který obsahuje tónovou složku, tedy se vztahuje na všechna tepelná čerpadla s invertorovým řízením.

Námi nabízená tepelná čerpadla v drtivé většině splňují tuto hodnotu již ve vzdálenosti 4m od výparníku.


Mohu ovládat zařízení i na dálku?

Všechna námi dodávaná tepelná čerpadla mají možnost ovládání přes chytrý telefon nebo počítač. Přes dálkový přístup je možné nejen kontrolovat aktuální stav, ale také plnohodnotně nastavovat nebo upravovat požadované hodnoty.

Při vývoji regulace byl kladen velký důraz na spolehlivost a zabezpečení. Dálkový přístup je zajištěn přes šifrované internetové připojení a na dálku je možné provádět také aktualizaci software. Dálkově lze provádět také diagnostiku tepelného čerpadla pro servisní účely.