Nejčastější dotazy k tepelným čerpadlům

1) Mám podlahové topení. Mohu topit tepelným čerpadlem? 

Ano, teplovodní podlahové topení je s tepelným čerpadlem ideální kombinace. Teplota v podlahovém topení je nižší, než u radiátorového systému a proto je topení efektivnější, s vyšším SCOP.

2) Je možné instalovat tepelné čerpadlo ve starším domě, kde je pouze radiátorový systém? 

Tepelné čerpadlo je možné instalovat a připojit ke každému teplovodnímu topnému systému. V případě radiátorového systému je vhodné zvolit tepelné čerpadlo s vyšší výstupní teplotou.

3) V přízemí mám podlahové topení a na patře radiátory. Není to problém? 

Námi dodávaná tepelná čerpadla mají standardně možnost ovládat nezávisle teplotu ve dvou topných okruzích. Smíšený topný systém není překážkou.

4) Umí tepelné čerpadlo ohřívat vodu? 

Ohřev vody probíhá v samostatném zásobníku. Funkce ohřevu vody je standardní u námi dodávaných tepelných čerpadel. Ohřev vody má vždy prioritu.

5) Umí tepelné čerpadlo i chladit? 

Tepelné čerpadlo vzduch-voda, případně země-voda, umí ochladit vodu v topném systému. Takto je možné ochlazovat vodu např. v podlahovém topení. Nejlepší účinnost a komfort je v kombinaci tepelného čerpadla se stropním chlazením.

6) Mohu si ponechat kotel na tuhá paliva jako záložní? 

Je to možné, připojení tepelného čerpadla se provede tak, aby bylo možné použít stávající kotel jako záložní. V tomto případě ale nelze čerpat dotaci na výměnu neekologického zdroje tepla.

7) Mohu si ponechat plynový kotel jako záložní? 

Ano, stávající plynový kotel může zůstat a sloužit jako záložní. Tepelné čerpadlo se připojí k topnému systému tak, aby bylo možné použít i plynový kotel.

8) Budu mít doma teplo i v mrazu? 

Při správném dimenzování výkonu tepelného čerpadla budete mít doma tepelnou pohodu i při venkovních teplotách hluboko pod bodem mrazu.

9) Je lepší vzduch-voda nebo země-voda? 

V minulosti měla technologie vzduch-voda nišší účinnost. Ale současná kvalitní tepelná čerpadla vzduch-voda jsou z hlediska účinnosti na srovnatelné úrovni. Instalace vzduch-voda je snazší, rychlejší, levnější, a navíc nedochází k omezení využitelnosti pozemku z důvodu instalovaných zemních kolektorů. Dle statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, je systém vzduch-voda instalován ve více než 90 % případů.

10) Nebudu mít problém s hlukem? 

Při instalaci je nutné dodržet požadované odstupové vzdálenosti od oken v klidové části domu a od sousedního objektu. Zdrojem hluku je zejména kompresor a ventilátor tepelného čerpadla. Proto je vhodné zvolit kvalitní zařízení, které je konstrukčně řešeno tak, aby emitovalo minimum hluku. Šetřit v této oblasti se opravdu nevyplácí.

11) Jaký je přípustná hlučnost?

V rezidenční zástavbě je, dle vyhlášky 272/211 Sb., přípustná hladina akustického tlaku v nočních hodinách 35 dBA, vztaženo k chráněném venkovnímu prostoru. Údaj platí pro zdroj hluku, který obsahuje tónovou složku, tedy se vztahuje na všechna tepelná čerpadla s invertorovým řízením. Kvalitní tepelná čerpadla tento požadavek s rezervou splňují.

12) Co znamená COP a SCOP?

COP (topný faktor) je číslo, které udává poměr mezi energií získanou a energií vloženou a vypovídá o účinnosti tepelného čerpadla v konkrétním pracovním bodě. SCOP (sezónní topný faktor) je průměrný topný faktor za celou sezónu, vypočten dle normy EN 14825.

13) Jak tepelné čerpadlo funguje?

Tepelné čerpadlo převádí teplo z nižší hladiny na vyšší hladinu. Děje se tak kontinuálně, v uzavřeném okruhu, pomocí pracovního média (chladiva), změny tlaku, kompresoru a dalších komponentů chladivového okruhu.

14) Mohu tepelné čerpadlo ovládat z mobilu?

U námi dodávaných tepelných čerpadel je možné přes internet nejen kontrolovat aktuální stav, ale také plnohodnotně nastavovat nebo upravovat požadované hodnoty.

15) Jakou poskytujete záruku?

Poskytujeme celkovou záruku 5 let, z toho 2 roky plnou záruku a další 3 roky materiálovou záruku, dle Všeobecných záručních podmínek Premium Power.

16) Jak dlouho trvá instalace?

Samotná instalace tepelného čerpadla se standardním připojením na topný systém v rodinné domě trvá 3-4 dny. Pokud se instaluje v zimním období, instalace se provádí tak, aby doba, kdy není funkční topný systém, byla co nejkratší.

17)  Děláte instalace "na klíč"?

Ano, tepelné čerpadlo instalujeme, připojíme na topný systém, instalujeme zásobník pro ohřev vody, připojíme zařízení k podružnému elektro rozvaděči. Základ pod venkovní jednotku a další přípravné práce si může objednatel zhotovit sám.

18) Jaká je životnost tepelného čerpadla?

Tepelná čerpadla v základní řadě jsou konstruována na životnost cca 15 let, prémiová řada má životnost delší. V současné době servisujeme i tepelná čerpadla, která mají za sebou 25 let služby.

19) Jaká je návratnost tepelného čerpadla?

Návratnost souvisí nejen s účinností zdroje tepla ale také s cenami energií. Při stabilních cenách energií je návratnost vůči elektrickému vytápění je 3-4 roky, vůči plynovému kotli 5-6 let.

20) Je možné čerpat dotaci?

Námi dodávaná tepelná čerpadla jsou zapsaná v programu Nová zelená úsporám. V rámci tohoto programu je možné čerpat dotaci 100.000 Kč na výměnu neekologického zdroje tepla (kotel na tuhá paliva třídy 1 a 2, elektrokotel) resp. 140.000 Kč při kombinaci s FVE.

21) Jak budu regulovat teplotu?

Tepelné čerpadlo automaticky přizpůsobuje teplotu topné vody podle venkovní teploty, aby byl neustále zajištěn tepelný komfort (ekvitermní regulace). Nebo je možné instalovat ovladač s termostatem do referenční místnosti (obvykle obývací pokoj) a regulovat na požadovanou teplotu v místnosti.

22) Je lepší tepelné čerpadlo split nebo monoblok?

Obojí řešení má svoje výhody i nevýhody. Provedení split má propojení venkovní a vnitřní jednotky chladivem. Nevyžaduje proto speciální opatření proti zamrznutí venkovní jednotky. Provedení monoblok je jednodušší na montáž a šetří místo v technické místnosti.