Systém pro sádrokartonové stropy

Systém sádrokartonových stropů využívá pro upevnění standardní kovové konstrukce. Tenké hliníkové moduly DELGADO se po zaklopení sádrokartonem dotýkají sádrokartonových desek. Zdrojem studené vody, která proudí v chladicím modulu, je tepelné čerpadlo.